Privacyverklaring Kooriander
(officiële naam: De Groningse Zangvereniging “Kooriander”)

Sinds 25 mei 2018 moeten verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring willen we aangeven hoe wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van onze leden en hoe Kooriander de privacy van alle gebruikers van haar website respecteert en er zorg voor draagt dat de persoonlijke informatie die de gebruiker (in het algemeen per e-mail)  aan Kooriander verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

In onze privacyverklaring komen de volgende onderwerpen aan bod:

1.  Welke persoonsgegevens en met welk doel

1.1.          Ledenadministratie

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

– Naam
– Stemsoort
– Adres
– Woonplaats
– Telefoon
– E-mailadres

Voor de ledenadministratie staan deze gegevens in een spreadsheet op een pc en worden gebruikt door de secretaris en penningmeester om:

– contacten te kunnen onderhouden
– afspraken te kunnen maken over b.v. repetities en andere andere kooractiviteiten
– te informeren d.m.v. e-mail over allerlei koorgerelateerde zaken
– het administratief afhandelen van contributies en betalingen.

1.2.           Gegevens van belangstellenden

Deze zijn meestal via een e-mail binnengekomen en worden alleen door de secretaris
gebruikt om te kunnen reageren op algemene of specifieke informatieaanvragen.

1.3.           NAW-gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derde partijen.
Er zijn soms uitzonderingen bijvoorbeeld:

– men heeft toestemming gegeven voor aanmelding voor een koorworkshop
– verstrekken gegevens bestuursleden aan de Kamer van Koophandel
– gegevens van bestuursleden en dirigent bij aanvraag van subsidies van fondsen.

1.4.          Ledenlijst en beveiliging

Om het mogelijk te maken dat leden elkaar kunnen zoeken, is een actuele ledenlijst verder uitsluitend beschikbaar voor de eigen leden. De actuele ledenlijst staat op een voor leden met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde webpagina.

1.5.           Bewaartijd

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het lidmaatschap en in principe tot 2 jaar na beëindiging. Sommige informatie kan, zo mogelijk geanonimiseerd, langer worden bewaard voor louter en alleen statistische of historische doeleinden. Voor informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht geldt een bewaartijd van maximaal 7 jaar.

1.6.           Beeldmateriaal

Foto’s en filmpjes van het koor of kooroptredens worden gebruikt voor publiciteit op de website, social media en eventueel op flyers of in de krant.
Niet ieder koorlid is hiervoor persoonlijk om toestemming gevraagd, maar wel wordt in het algemeen aan het koor gevraagd of iemand bezwaar heeft.

2.  Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Stuur daarvoor een verzoek naar  info@kooriander.nl

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

3.  Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. Onze website www.kooriander.nl maakt geen gebruik van cookies die persoonlijke gegevens opslaat.
Wel staan op onze website links naar andere websites die elk hun eigen Privacy Policy hanteren.

4.  Contactgegevens

Vragen en verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: info@kooriander.nl

5.  Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.kooriander.nl) worden gepubliceerd.
Bedankt voor uw bezoek aan onze website en het lezen van onze privacyverklaring.

Laatste update: juni 2018